Kvalitāte

  • Sniedzamo pakalpojumu kvalitāti poliklīnikā kontrolē kabinetu vadītāji un kabinetu vecākās zobārstniecības māsas. Medicīnas personāls darba procesa laikā izmanto vienreizējās lietošanas maskas un cimdus.  Divas reizes gadā tiek veikta  medicīnas instrumentu sterilitātes mikrobioloģiskā analīze.
  • Uz poliklīnikas bāzes regulāri organizējam seminārus zobārstiem. Poliklīnikā ir divdesmit astoņas darba vietas, kuras nokomplektētas ar firmu „KaVo”, „Hirana Dental”, „Planmeca” u.c. iekārtām. Instrumentu sterilizācijai tiek izmantoti firmas „Melag” autoklāvi.
  • Zobu tehniskā laboratorijā ir desmit zobu tehniķu darba vietas, kuras nokomplektētas ar firmas „KaVo” galdiem. Efektīva metāla un plastmasas putekļu vilkmes ierīce būtiski ietekmē izgatavojamo zobu protēžu kvalitāti. Poliklīnikā zobu ārstēšanai un protezēšanai izmanto kvalitatīvus materiālus. Šie materiāli atbilst Eiropas standartiem. Kabinetu vecākās zobārstniecības māsas rūpīgi seko visu medikamentu un materiālu derīguma termiņiem.
  • Pakalpojuma sniegšanas garantijas laiks – viens gads.