Līgumi

Poliklīnika ir noslēgusi līgumus zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai ar:

  • Nacionālo veselības dienestu Latgales nodaļa par palīdzības sniegšanu bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam;
  • Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldi par palīdzības sniegšanu personām ar maznodrošinātā statusu. Pacientam jābūt garantijas vēstulei;
  • Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centru  par palīdzības sniegšanu personām dzīvojošām pansionātā;
  • Privātpraktizējošiem ārstiem par zobu protēžu tehnisko izgatavošanu;
  • Apdrošināšanas kompānijām  „Ergo”, „Balta”, „BTA”, SEESAM Insurance.